MISTÄ TRENDIT TULEVAT?

Kaupallinen yhteistyö: Ambiente Blog

Where do trends come from?

Kodikkuus, värit, viherkasvit ja leikkisyys sekä kestävä kehitys (vintage, laadukkaat ja sekä eettisesti tuotetut materiaalit) ovat vuoden 2020 suurimpia sisustustrendejä pohjoismaissa. Trendillä en nyt tarkoita mitään parin kuukauden villitystä vaan pidempiaikaista suuntausta, josta heikkoja signaaleja on ollut näkyvissä jo todella pitkän ajan. 

Coziness, plants, colors and playfulness as well as sustainability (vintage, quality and ethically produced materials) are the largest interior design trends in 2020. And with trend, I don’t mean a “boom” that lasts for a couple months, but a long lasting movement. We have already witnessed small signs of this for a very long time.

Tämä suuntaus on mielestäni erittäin tervetullut ja haastaa meistä jokaista pohtimaan omaa kulutuskäyttäytymistään entistä tarkemmin, varsinkin uusien hankintojen kohdalla.

I think this trend is a very wanted one and will challenge us all to think about our consumer habits, especially when it comes to new purchases.

Minulle ammatillisesti yksi vuotuisista kohokohdista ovat olleet eri puolilla maailmaa järjestettävät messut. Parasta antia itselleni ovat kohtaamiset sekä trendeihin tutustuminen. Messuilla on hyvin hyvin nähtävissä, mihin suuntaan maailmalla vaikuttavat muodin, arkkitehtuurin, designin ja taiteen uutuudet virtaavat.

One of my yearly highlights professionally have been all the fairs (exhibitions) that are organized around the world. What I enjoy the most are the gatherings and exploring new trends. You’re always able to see which direction the world’s fashion, architecture, design and art trends flow.

Vierailin helmikuun alussa Frankfurtissa Ambiente-messuilla. Mielestäni kaikkien messujen ehdottomasti mielenkiintoisin osasto on trendi-näyttely, joka on Ambientissa koottu 4 500 näytteilleasettajan valikoimista, (näyttelyyn pääseminen on muuten lähes jokaisen näytteilleasettajan unelma, koska siellä jos missä tulee varmasti huomatuksi).

I visited the Ambiente fair in Frankfurt in February. In my opinion, the trend exhibition is by far the most interesting one out of all the fair exhibitions. It is built out of 4500 collections by exhibitors (by the way getting into this exhibition is a designers dream as of all the showrooms this is the place where a designer will get noticed).

Ambientin trendi-osasto on merkittävä myös yhdestä erittäin mielenkiintoisesta syystä. 

The trend exhibition at Ambiente is also known for one very interesting reason.

Oletko koskaan miettinyt, miksi joka vuosi kulutustavarat (materiaalit, värit ja muodot) näyttävät eri kaupoissa lähes identtisiltä? 

Have you always wondered why products (material, color, form) look almost identical in every store every year?

Yksi syy on se, että Ambientin trendi-näyttelystä koostetaan joka vuosi kulutustavara-alan trendit yhteenkokoavaikirja, joka toimii sekä näytteilleasettajien ja messu vierailijoiden työkaluina että sisäänostajien tulevan kauden tuote valintojen tukena. Ambiente on maailman suurin kulutustavara tapahtuma, jossa näytteilleasettajia ja sisäänostajia vierailee maailman joka kolkasta.

One of the reasons is that a book is being compiled every year from the Ambiente trend exhibition. This book acts not only as a tool for showrooms and visitors but also supports buyers on what to choose next season. Ambiente is the world’s largest consumer merchandise event where exhibitors and buyers come to visit from every part of the world.

Ambiente 2020 trendit

Muotoilussa yksi keskeisimmistä ajatusmalleista on, että kaikkien muotojen tulee perustua tarkoituksenmukaisuuteen ja tuotteen käyttöön tai toimintaan. Tästä on johdettu nyt pinnalla oleva 2020 -luvun käsitys ”form follows emotion”, jonka mukaan tuotteiden tarkoituksena on tuottaa elämyksiä käyttäjälleen

One of the key factors in design is that the form has to be based on its purpose and usability or function. The 20’s concept “form follows emotion” is directly derived from this idea that the item’s purpose is to bring experiences to its user.

Ambiente-trendinäyttelystä ja kirjasta vastaava saksalainen trendi-toimisto bora.herke.palmisano on koonnut tulevan kauden kulutustavaratrendit kolmeksi erilaiseksi kokonaisuudeksi.

A German concept designer bora.herke.palmisano, which is in charge of the Ambiente-fair and book (portfolio), has compiled the coming seasonal trends into three separate ensembles.

shaped+softened

Materiaalit, muodot  ja värit ovat täydellisessä harmoniassa: pinnat ovat sileitä, pehmeitä tai kuvioituja. Hiottu tai kirkas lasi, täydellisen sileä posliini ja karkea keramiikka houkuttelevat koskettamaan.

Shapes, form and colors are in perfect harmony: surfaces are smooth, soft or have a pattern. Polished or clear glass, perfectly smooth porcelain and rough ceramic tempts you to touch.

“Funktionaalisten kalusteiden veistoksellisuus syntyy pehmeistä ja korostetuista muodoista. Tätä voimakasta efektiä vahvistavat hillityt valkoisen ja harmaan sävyt, välillä lämpiminä ja välillä viileinä, muodostaen koherentin, rauhallisen, rauhoittavan ja luonnollisen yhdistelmän.” 

“The architectural form of functional furniture is born from soft and enhanced shapes. This powerful effect is enhanced by subtle white and grey tones, sometimes in warm and sometimes cold. It forms a coherent, peaceful, soothing and natural combination “

Tekstiilit ovat luonnollisia ja soveltuvat päivittäiseen käyttöön, sisältäen usein kuvioita, joissa on liikettä ja epätasaisia pintoja. Erityisen tehokkaan efektin luovat läpikuultavat kuidut ja laskokset, vaalea puu ja sävy sävyyn kuvioidut tapetit.

Textiles are natural and for everyday use and they have patterns that have movement and uneven surfaces. The sheer fibres and folds, light wood and wall papers that are tone to tone are especially effective.

precise+architectural

Mosaiikkibetoni, kiillotettu tai musta puu, lasi, teräs, pronssi sekä mattamaiset tai hillitysti kiiltävät pinnat luovat harmonisen yhdistelmän nahan, paksujen kankaiden, kuten sametin, tweedin, bukleen, veluurin sekä geometristen muotojen ja pilkkukuvioiden kanssa.

Mosaic concrete, buffed or black wood, glass, steel, bronze and other matt or subtly shining surfaces create a harmonic combination with leather, thick fabrics like velvet, tweed, boucle, velur and geometric shapes and polkadots.

“Arkkitehtuurista inspiroituneen värivalikoiman (tiilen ja sementin sävyt,) tuovat korkealaatuisiin materiaaleihin ripauksen industrialismia. Innovatiiviset yhdistelmät luovat ikään kuin viihtyisän klubitunnelman ja korostavat materiaalien estetiikkaa.” 

“A color collection that has been inspired by architecture (brick and cement tones), brings a little bit of industrialism to high quality materials. Innovative combinations create a cozy club environment and emphasize the aesthetics of the materials.”

artistical+diverse

Tämä tyyli muuttaa asuintilat henkilökohtaiseksi kollaasiksi. Sen taiteellinen ilme stimuloi epätavallisilla ja monipuolisilla väriyhdistelmillä.

This style transforms your living quarters into a personal collage. Its artistic expression stimulates you with unusual and multifaceted color combinations.

Väripaletti tarjoaa virkistävän sekoituksen kirkkaan oranssia, mehukasta vadelmaa, maitomaisia sävyjä, voimakasta hunajaa ja eloisaa taivaansinistä. 

The color palette offers a refreshing mix of bright orange, juicy raspberry, milky tones, strong honey and vibrant sky-blue tai azure.

“Tässä taiteen, käsityötaidon ja digitaalisen teknologian monitieteellisessä ja multilokaalisessa vuorovaikutuksessa ”hallituilla sattumilla” on keskeinen rooli.“

“In the interaction between art, craftsmanship and the multidisciplinary and multilocational digital technology the “controlled coincidences” play a crucial role.

Uusien materiaalien, epätavallisten valmistusprosessien, epätavanomaisten kuvioiden ja erikoisen muotoilun luova käyttö antaa jokaiselle esineelle oman ainutlaatuisen luonteensa.

New materials, the unusual manufacturing methods, unorthodox shapes and the creative  use of special form gives each item a unique character.

Maailma on murroksessa ja asioita tapahtuu, ja se kaikki vaikuttaa meidän jokapäiväiseen elämäämme sekä myös siihen, mitä me haluamme. Trendeihin vaikuttavat erityisesti megatrendit, jotka tarkoittavat yhteiskunnallista, isoa muutosta

The world is at a breaking point and things are happening and it is all affecting our everyday life as well as what we want. Trends are especially influenced by megatrends which means a larger change in society.

Tuotteiden lisäksi messuilla oli esillä kaupan uusimmat trendit ja konseptit. Tänä vuonna tapahtumassa oli otettu huomioon niin kaupan kuin kuluttajan näkökulmasta erittäin mielenkiintoinen lifestyle-henkinen, eri tuoteryhmiä yhdistävä myymäläkonsepti: myymälöihin tuodaan kahviloita ja sisustustuotteita myydään vaatekaupoissa. 

Along with the merchandise, the fair also showcased the newest trends and concepts. This year the event had taken into account a very interesting store concept from both the stores and consumers perspective, a type of lifestyle feeling that brings together different product groups. Cafes are brought into stores and interior products are sold in clothing stores.

Tämä ilmiö on ollut havaittavissa myös Suomessa ja esimerkiksi Iittala otti myymälä valikoimaansa hetki sitten omien tuotteidensa lisäksi kodin tekstiilejä Lapuan Kankureilta sekä kirjoja Cozy Publishingilta

This phenomena has been visual in Finland as well. Iittala recently added interior textiles from Lapuan Kankurit and books from Cozy Publishing to their store collection.

Enpä olisi osannut villeimmissäkään visioissa ennustaa, miten konkreettiseksi nämä kaupan uusimmat trendit pari kuukautta messujen jälkeen eskaloituvatkaan. Tällä hetkellä lähes kaikki joutuvat tosissaan pohtimaan, kuinka saada liiketoiminta kannattamaan ja kuinka saada palvelut kotona istuvien asiakkaiden luo. 

Even in my wildest visions I would not have guessed how concretely these new store concepts were to escalate in the coming months after the fair. At the moment almost everybody has to think about how to make the business profitable and how to get the services to the consumers (customers) sitting at home.

Nyt jos koskaan yhtä köyttä vetämällä kaupan alan toimijat voivat hyötyvät toisistaan ja löytää uusia näkökulmia liiketoimintaansa. 

By working together with different service providers we could benefit from each other and find new working business models now more than ever.

Hyvä esimerkki tästä on Cilla’s, joka yhdisti voimansa kukkakauppa Inbloomin ja Patiesserie Teemu Auran kanssa ja omien verkkokauppatuotteiden lisäksi toimittaa kukkia ja leipää.

A great example of this is Cilla’s. Cilla’s combined forces with the florist InBloom and Patisserie Teemu Aura and in addition to their online store products delivers bread and flowers as well.

Check out my earlier article from Ambiente-blog Where is the Nordic style today?

Aiheesta lisää: vieraskynä-artikkelini Where is The Nordic Style Today?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.